Νέος αντιδήμαρχος ορίστηκε στη Σκόπελο...

Ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος στη Σκόπελο στη θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Νικ. Τριανταφύλλου. Η...

Νέο Αντιδήμαρχο Αγράφων όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Θεόδωρος ...

Σύμφωνα με χθεσινή απόφασή του, σε ορισμό αντιδημάρχου και καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτού, προχώρη...