Νέος αναπτυξιακός νόμος: Μέχρι 30/9 η αποστολή προτάσεων...

Συνεχίζεται η διαδικασία αποστολής προτάσεων για τον επικείμενο νέο αναπτυξιακό-επενδυτικό νόμο. Οι ...

Βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος από το νέο αναπτυξιακό...

Σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από το νέο αναπτυξιακό νόμο 4146/13 καταγράφουν...