Και επίσημα νέοι καναλάρχες, Σκάι, Καλογρίτσας, Αντέννα & Μα...

Με την υπ’ αρ. 239/9-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης (ΑΔΑ: 7Φ2Ξ465ΙΧΦ-9ΑΛ), ολοκληρώ...

Συνάντηση κυβέρνησης νέων καναλαρχών...

Με τους εκπροσώπους των τεσσάρων επιχειρηματιών που εξασφάλισαν τηλεοπτική άδεια στη μαραθώνια δημοπ...