Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές...

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της...

Πρόγραμμα χρηματοδότησης νέων ερευνητών – Τι περιλαμβάνει...

Πρόγραμμα για την υποστήριξη νέων ερευνητών υλοποιεί το υπουργείο Παιδείας μέσω του επιχειρησιακού π...