Ποιος ήταν ο πρώτος φόρος που επιβλήθηκε στο νεοελληνικό κράτος...

Γνωρίζετε ποιος ήταν ο πρώτος φόρος του νεοελληνικού κράτους και σε τι αφορούσε; Ο βασικός φόρος την...

Ποιος θεωρείται ο πρώτος φόρος του ελληνικού κράτους -Τι αφορούσε...

Γνωρίζετε ποιος ήταν ο πρώτος φόρος του νεοελληνικού κράτους και σε τι αφορούσε; Ο βασικός φόρος την...