Προσλήψεις από επιχειρήσεις αντί για επίδομα ανεργίας το νέο σχέδ...

Δουλειά αντί για επιδόματα ανεργίας σχεδιάζει να δίνει η κυβέρνηση στους άνεργους. Το υπουργείο Εργα...

Ξεκινάει από την αρχή η διαθεσιμότητα...

Στο σχεδιασμό της διαθεσιμότητας των 12.500 υπαλλήλων του α΄ εξαμήνου του 2013 από την αρχή θα προχω...