Ποια βιβλία ξένων γλωσσών θα παρέχονται δωρεάν από τη νέα χρονιά...

Δωρεάν θα παρέχονται στους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τα ξενόγλωσσα βιβλία από την νέ...

Με προσοχή η αγορά σχολικών ειδών ενόψει της νέας χρονιάς...

Χωρίς πανικό αλλά με σύνεση, και κυρίως κατόπιν έρευνας θα πρέπει να γίνεται η αγορά των σχολικών ει...

Υπ.Παιδείας: Καμιά αλλαγή τη νέα χρονιά στα προνήπια -Άκαιρες οι ...

Άκαιρες χαρακτήριζει, το υπουργείο Παιδείας τις αντιδράσεις για τα προνήπια από τους εργαζόμενους στ...