Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ετικέτα: ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΛΠΕ: Άντληση νέων κεφαλαίων ύψους 79 ευρώ μέσω νέας τιμολογιακής έκδοσης

Σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...