Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη τριών νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων...

Την πορκήρυξη τριών νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ δημοσιοποίησε το υπου...

Δελτίο ΕΣΠΑ: Προκήρυξη νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων...

Την προκήρυξη δύο νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε το υπουρ...