Πανελλαδικές: Οι απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά για τους υποψήφιους ...

Τις απαντήσεις για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στο οποίο εξετάστηκαν οι μαθητές των Επαγγελματικών ...

Υπ. Παιδείας: Πώς θα εξετάζονται τα «Νέα Ελληνικά» στην Α’ ...

To Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας οδηγίες που αφορούν στον τρό...

Υπ. Παιδείας: Οδηγίες για τα Νέα Ελληνικά και την Ερευνητική Εργα...

Δημοσιεύτηκαν οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και ...