Ναυτική πρωτεύουσα της Ευρώπης ο Πειραιάς 28- 31 Μαΐου...

Ναυτική πρωτεύουσα της Ευρώπης γίνεται ο Πειραιάς από τις 28 έως τις 31 Μαΐου 2015, φιλοξενώντας την...

Ναυτική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2015 ο Πειραιάς...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ανακηρύξει τον Πειραιά σε «Ναυτική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2...