Πρόσληψη μουσικοπαιδαγωγού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης...

Tο Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» απευ...

Θέση μουσικοπαιδαγωγού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης...

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» απευ...