Δ. Βόλβης: Αρχίζουν οι μουσικές σχολές με μείωση διδάκτρων 40%...

Ακόμα πιο προσιτές σε περισσότερο κόσμο γίνονται οι αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές του Δήμου Βόλβης,...

Δ. Βόλβης: Αρχίζουν τα μαθήματα στις Μουσικές Σχολές με μείωση δι...

Ακόμα πιο προσιτές σε περισσότερο κόσμο γίνονται οι αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές του Δήμου Βόλβης,...