Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ετικέτα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας ώστε να εξασφαλιστεί η...

Προσλήψεις 40 ατόμων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Aνακοινώνετα η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 40 (Φύλακες) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και...

Προσλήψεις 2 Φυλάκων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή εποχικών αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού...

Πρόσληψη 45 ατόμων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην πρόσληψη σαράντα πέντε (45) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

45 προσλήψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη σαράντα πέντε (45) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...