Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης των παλαιών φυλακών Τρικάλων πο...

Οι εργασίες αποκατάστασης των παλαιών φυλακών Τρικάλων που θα στεγάσουν το μουσείο Τσιτσάνη, άρχισαν...

Π. Θεσσαλίας: Μουσείο Τσιτσάνη στις παλιές φυλακές των Τρικάλων...

Σε μουσείο Τσιτσάνη θα μετατραπεί το κεντρικό κτίριο των παλαιών φυλακών Τρικάλων, το οποίο ανάγεται...