Έρευνα: Οι φτωχοί πιο σοφοί από τους πλούσιους και τους μορφωμένο...

Όσοι ανήκουν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, παίρνουν μεγαλύτερη βαθμολογία όσον αφορά τη σοφία ...

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν εγκεφαλικό;...

Οι άνθρωποι που έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εμφανίζουν προβλήματα μνήμης, κινδυνεύουν περισσ...