Θέση μοντέρ στο Δ. Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑ...

Θέση μοντέρ στο δήμο Θεσσαλονίκης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ...