Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΟΝΤΕΡ

Ετικέτα: ΜΟΝΤΕΡ

ΜΟΝΤΕΡ

Θέση μοντέρ στο Δ. Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,...

Θέση μοντέρ στο δήμο Θεσσαλονίκης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,...