Δικαστικό «μπλόκο» στους συμβασιούχους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδο...

Αρνητική είναι,  όπως αναμενόταν, η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επί της αίτησης ασφαλιστι...

Προσωρινή δικαίωση για 91 σχολικούς φύλακες του δήμου Θεσσαλονίκη...

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία επιστρέφουν στις θέσεις...