Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Ετικέτα: ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Προκήρυξη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ

Σύμφωνα με το Α.Π. 5598/26-7-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), έχει δημοσιεύσει...

Θέσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους, μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του υπουργείου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας απόσπασης, συνοδευόμενη από αναλυτικό...