Επιστολή δημάρχου Μυτιλήνης προς την κυβέρνηση για την αντιμετώπι...

Επιστολή με την οποία ζητούν οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από τις Στρατιωτικές Μονάδες της Λέσ...