Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ετικέτα: ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Υπ. Εργασίας: Παράταση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (απόφαση)

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας δόθηκε παράταση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 14...