Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Ετικέτα: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις Μηχανοτεχνικών στον Ασπρόπυργο

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 3 Μηχανοτεχνιτών στο Συγκρότημα Νέστου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του Συγκροτήματος...

6 θέσεις εργασίας με οχτάμηνη σύμβαση στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη συνολικά έξι Δ.Ε Μηχανοτεχνιτών , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ανακοίνωσε η ΔΕΗ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...