Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ετικέτα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού αορίστου χρόνου στη ΔΕΥΑ Έδεσσας

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου, με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχωρά η ΔΕΥΑ Έδεσσας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ