Τι αλλάζει στην Ανώτατη Εκπαίδευση–Το σχέδιο για το Πανεπιστήμιο ...

Τη βάση του ανασχεδιασμού της ανώτατης εκπαίδευσης θα αποτελέσει το πλαίσιο συνεργασίας Πανεπιστημίω...

Αυτό είναι το μηχανογραφικό του 2018 (ΦΕΚ)...

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο μηχανογραφικό δελτίο, στο οπο...