Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ετικέτα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προσλήψεις 14 επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη...

Θέσεις συνεργατών πληροφορικής στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:  σχεδίαση και διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων (κωδικός αναφοράς...