Μ. Φυτούσης: Με ρεαλιστική οικονομική πολιτική υλοποιούμε έργα με...

Ένα πολύτιμο έργο στους πολίτες της Χίου προσφέρει η τοπική ΔΕΥΑ στα 40 χρόνια λειτουργία της. Όπως ...