Υποχρεωτική η παρακράτηση φόρου για αμοιβές των Νομικών Προσώπων...

Υποχρεωτική είναι η παρακράτηση φόρου από  τα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέ...

ΕΔΣΝΑ: Γιατί ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό ο κ. Σγουρός...

Για δικαίωση των προσπαθειών της νέας διοίκησης του Συνδέσμου με αφορμή την ένταξη του ΕΔΣΝΑ στο Μητ...