Υπουργική απόφαση Γεροβασίλη για ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενω...

Υπουργική απόφαση, εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την παράταση ένταξης στ...

Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Παράταση ένταξης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων...

Παράταση ένταξης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων δίνει με εγκύκλιο της, η υπουργός Διοικητικής Ανα...

Έναρξη δηλώσεων 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων στη Διαύγε...

Την έναρξη των δηλώσεων έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β στ...