Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ετικέτα: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΓΕΕ: Παράταση καταχώρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 η καταχώρηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με...