Σε λειτουργία ο πρώτος Σταθμός Μητρικού Θηλασμού στο Περιστέρι...

Τέθηκε στο Δήμο Περιστερίου σε λειτουργία ο πρώτος σε πανελλαδικό επίπεδο Σταθμός Μητρικού Θηλασμού ...

Ημερίδα μητρικού θηλασμού από την περιφέρεια Αττικής...

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής  σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί...