ΕΡΓΑΝΗ: Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα...

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Φεβρουάριο 20...

Πλήρης ανατροπή στην αγορά εργασίας: Η μερική απασχόληση γίνεται ...

Συρρίκνωση της μισθωτής εργασίας με την τυπική μορφή της πλήρους απασχόλησης κατά σχεδόν 500.000 εργ...