Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ετικέτα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ποιοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΕΛΑΣ (ΦΕΚ)

Aπόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του άρθρ. 6 του ν. 2527/1997,...