Ποιος θα υπογράφει τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων στην...

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, μεταβιβάζει στον Αντιπεριφε...

Αλλαγές στις μισθώσεις ακινήτων για τουρίστες...

«Χέρι από την πίτα» ύψους 1,4 δισ. ευρώ της ραγδαίας αναπτυσσόμενης αγοράς των ηλεκτρονικών μισθώσεω...