Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ετικέτα: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Δημόσιο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογικές παροχές (ΦΕΚ)

Στο νόμο 4484/17 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», έχει ενταχθεί ρύθμιση που αφορά την αναγνώριση της...