Ενιαίο στα «χαρτιά» το μισθολόγιο στο Δημόσιο – Απόφοιτος δ...

Επανέρχονται στην επιφάνεια περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν πως στο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο παρα...

Εδώ μένει ο καλύτερα αμοιβόμενος δημόσιος υπάλληλος που παίρνει 7...

Την ώρα που κάποιοι στο δημόσιο είναι αναγκασμένοι να ζούν τις οικογένειες τους με μισθούς των 700 κ...