Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΗΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ετικέτα: ΜΗΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΜΗΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Παιδικοί σταθμοί: Προσλήψεις στην ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση της δράσης (αίτηση)

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), υλοποιεί την Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση...