Περ.Κρήτης: Συνεδρίαση για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στην...

Για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ...

Σπιναλόγκα και Μινωικά ανάκτορα υποψήφια για τον κατάλογο της UNE...

Στον ενδεικτικό κατάλογο των αιτημάτων της χώρας προς την UNESCO, έχουν εγγραφεί η Σπιναλόγκα, οι Εν...