Πλεόνασμα από το τσεκούρι δαπανών τον Ιανουάριο 2016...

Στα 1,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο, κυρίως λόγ...

Δημόσιο: Μείον 4.411 υπάλληλοι το Δεκέμβριο...

Κατά 4.411 υπαλλήλους μειώθηκε το Δημόσιο τον τελευταίο μήνα του 2012, σύμφωνα με τη Μηνιαία Δημοσίε...