Απίστευτη ταλαιπωρία ασφαλισμένων στα πρώην ιατρεία του ΕΟΠΥΥ...

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι που πηγαίνουν στα πρώην ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, για να κ...