Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΕ

Ετικέτα: ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΕ

ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΕ

IKA: 20.000 μικροοφειλέτες απαλλάσσονται από το επιτόκιο στη ρύθμιση για τις...

Οι οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 με ύψος κύριας οφειλής μικρότερο των 5.000 ευρώ αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Το...