ΚΕΔΕ: Μηδενική προσφορά της Περιφέρειας Αττικής στη διαχείριση τω...

Για μηδενική η συνεισφορά της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής στη διαχείριση των απορριμ...