Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Ετικέτα: ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διοικητικές κυρώσεις για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του Ε11

Η υποχρέωση γνωστοποίησης των στοιχείων των αδειών που έλαβαν οι εργαζόμενοι τέθηκε με την περίπτωση 2 της Yποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του N....