Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΡΟ 13

Ετικέτα: ΜΕΤΡΟ 13

Δημοσιοποίηση πινάκων δικαιούχων «Μέτρου 13» της Εξισωτικής Αποζημίωσης -Έναρξη υποβολής...

Ολοκληρώθηκε η δημοσιοποίηση των πινάκων για τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά...