Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΡΟ 11

Ετικέτα: ΜΕΤΡΟ 11

ΜΕΤΡΟ 11

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενημέρωση για το Μέτρο 11 για τις Βιολογικές Καλλιέργειες

Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 4310/2016) Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων...

Στο Μέτρο 11 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η Περιφέρεια Κρήτης

Εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής...

Βιολογικές Καλλιέργειες: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα ένταξης στο Μέτρο 11

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες" σύμφωνα με την υπ'...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για ένταξη στο Μέτρο 11

Την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 130/5917/18.01.2017 πρόσκληση...