ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενημέρωση για το Μέτρο 11 για τις Βιολογικές Καλλιέργειε...

Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγ...

Στο Μέτρο 11 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η Περιφέρεια Κρ...

Εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειε...

Βιολογικές Καλλιέργειες: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα έντ...

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη στο Μέτρο 11 του Π.Α....

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για ένταξη στο Μέτρο 11...

Την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2...