Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ

Ετικέτα: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ

Σε Κυπριακή εταιρεία μεταβίβασε ο Σαββίδης τις μετοχές που είχε στο...

Τηλέτυπος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 21.8.2017 η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Elenovo LTD γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι, με σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως που καταρτίσθηκε...