Πετρόπουλος-«Μπλοκάκια»: Στο 10% η εισφορά για μεταβατικό στάδιο ...

Στο 10% θα υπολογίζονται οι εισφορές των εργαζομένων με μπλοκάκι, κατά τη μεταβατική περίοδο ενός ή ...

Οδηγίες για το μεταβατικό στάδιο δημιουργίας του ΕΦΚΑ (εγκύκλιος)...

Εγκύκλιο με οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ...