Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ετικέτα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΣΔΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών και υπηρεσιών των ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με την οποία προβλέπονται οι διαδικασίες για τη «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών και των αντίστοιχων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού...