Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ετικέτα: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μετατάξεις 8 ατόμων στο Δ. Παπάγου-Χολαργόυ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού επιθυμεί να καλύψει συνολικά οκτώ (8) θέσεις μόνιμου προσωπικού με τη διαδικασία της μετάταξης, εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., από κλάδο σε...

Μετατάξεις 15 υπαλλήλων στο υπουργείο Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού, που εδρεύει στο Κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα), επί της οδού Λ. Αμαλίας 12, προτίθεται προκειμένου να καλύψει επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α'/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας...

Μετατάξεις 10 υπαλλήλων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του με μετάταξη 10 υπαλλήλων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετατάξεις 85 υπαλλήλων στο ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται, να καλύψει...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Οι...

Μετατάξεις 54 υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αποφασίζει την έκδοση πρόσκληση για την μετάταξη 54 υπαλλήλων. ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετατάξεις 2 υπαλλήλων στο ΤΕΙ Πειραιά

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), που υπηρετεί σε...

Μετατάξεις υπαλλήλων σε ΝΠΔΔ του δήμου Βριλησσίων (έγγραφο)

Ο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων, ΝΠΔΔ ΟΤΑ εποπτευόμενο από το Δήμο Βριλησσίων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που εδρεύει...

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δ. Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριών (3) θέσεων µονίµου προσωπικού κλάδου ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , µε µετάταξη προσωπικού...