Μετάταξη 27 υπαλλήλων στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έργων ...

Η Ενιαία αρχή δημοσίων έργων καλεί τους  ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση μετάταξής το...

Τρίτεκνοι: Τα κριτήρια & τα δικαιολογητικά για την κατά προτ...

Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδ...