Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ετικέτα: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τροποποίηση προγράμματος «μεταποίηση στις νέες συνθήκες» του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ)

Στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1-10-2010 υπουργικής απόφασης οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)...